Život
Bedřicha Smetany

Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 jako syn sládka v zámeckém pivovaru v Litomyšli. Již v dětství projevoval hudební talent a učil se na housle a na klavír. V mládí působil jako klavírista a pedagog nejprve ve šlechtických rodinách, později ve vlastním hudebním ústavu v Praze. Za svého pětiletého působení ve švédském Göteborgu (1856-1861), kde byl velmi významnou osobností tamního kulturního života, sám umělecky a lidsky dozrál. Po návratu do Prahy spolupůsobil při zakládání významných kulturních spolků a institucí, zastával místo kapelníka Prozatímního divadla a významně ovlivňoval umělecké směřování pražského kulturního života druhé poloviny 19. století. Je nesporné, že jeho dílo sehrálo obrovskou úlohu nejen v českém hudebním životě, ale dávno přesáhlo hranice domácího prostředí. Po ztrátě sluchu se věnoval téměř výlučně kompozici a vytvořil svá nejzásadnější díla. Od roku 1876 žil v rodině své dcery Žofie v Jabkenicích. Zemřel v roce 1884 v Praze.

Bedřich Smetana se zapsal do paměti společnosti jako autor významných děl operních a symfonických, neméně však i na poli klavírní a komorní tvorby. Cyklus symfonických básní Má vlast i opera Prodaná nevěsta, jejichž melodie si lidé dobře pamatují, jsou celosvětově populární a tvoří dnes neodmyslitelnou součást evropské hudební kultury.